Přihláška do ČBS 2017

Dovolujeme si Vám připomenout registraci do Českého balónového svazu těm, kteří tak ještě neučinili. Pokud je to možné, staňte se členy svazu před Valnou hromadou, která se koná 25. března tohoto roku.

Pro tento rok Výbor ČBS stanovil různě vysoké poplatky pro sportovní piloty a ostatní piloty, kteří mají zájem býti členy svazu. Chceme tak vyjít vstříc pilotům, kteří nejsou aktivní sportovci a v minulosti u nich mohl vzniknout dojem, že doplácí na sportovní piloty, kteří užívají více výhod plynoucích z činnosti Výboru než ti, kteří se balónových soutěží neúčastní.

Sportovní piloti vedení v národním ranklistu případně další sportovní piloti budou nově hradit poplatek ve výši 1 300 Kč, piloti požadující FAI licenci k reprezentaci na zahraničních soutěžích - zpravidla ME, MS, světové letecké hry, MS vzducholodí, atp. zaplatí dalších 700 Kč, celkem tedy 2 000 Kč.

Oproti tomu piloti provozující jen volné létání a komerční piloti budou hradit poplatek pouze 800 Kč ročně.

Nelétající členové svazu, včetně observerů, hradí, jako doposud, 100 .

Klubům a jiným právnickým osobám zůstává stejný poplatek ve výši 1 000 .

Chtěl bych vás tímto pozvat do Českého balónového svazu, staňte se jeho členy, podpoříte tak naši činnost a budete mít možnost přispět svými nápady ke společné myšlence – především k pohodovému a bezpečnému létání v ČR. Pomůžete nám také hradit naše nezbytné roční výdaje, mez které patří především náklady na členství v CIA/FAI ve výši 200 CHF, částečné náklady na cestu delegáta na konferenci zpravidla ve výši 20.000 Kč, nájem za sídlo a účetní služby ve výši 5.000 Kč.

Pokyn jak je možné se přihlásit do ČBS naleznete na našich zatím ještě původních stránkách: http://www.balonovy-svaz.cz/o-balonovem-svazu/prihlaska-do-cbs.


Český balónový svaz

Šeránkova 311/4
616 00 Brno
tel: +420 533 433 949
info@balonovy-svaz.cz

Balónové festivaly

a jiné události

15.2.2018 – 22.2.2018
15.2.2018, 00:00:00 - 22.2.2018, 23:59:59

10th FAI World Hot Air Airship Championship 2018

31.5.2018 – 3.6.2018
31.5.2018, 00:00:00 - 3.6.2018, 23:59:00

Balloon Jam

24.8.2018 – 26.8.2018
24.8.2018, 00:00:00 - 26.8.2018, 23:59:59

Balóny nad Telčí

Máte-li zájem o zveřejnění své akce, napište nám.

všechny akce