Usnesení Valné hromady ČBS z 2.4.2016

V sobotu 2.4.2016 se konala Valná hromada Českého balónového svazu v balónovém centru Miloše Hrubého v obci Hrusice. Usnesení Valné hromady vám práve přinášíme.

U S N E S E N Í

z

Valné hromady Českého balónového svazu

konané dne 2. 4. 2016 v Hrusicích

Zasedání svolal prezident ČBS Ing. Pavel Kostrhun.

Zasedání Valné hromady bylo svoláno na základě písemné pozvánky ze dne 1. 3. 2016 obsahující program valné hromady ČBS, která byla doručena všem členům ČBS více jak měsíc před  konáním valné hromady.

Zasedání zahájil prezident ČBS Ing. Pavel Kostrhun.

Zasedání předsedal prezident ČBS Ing. Pavel Kostrhun.

Mandátová komise konstatovala že ČBS má ke dni konání valné hromady celkem 44 členů. Zasedání Valné hromady ČBS 2016 se zúčastnilo celkem 36 delegátů – členů s právem hlasovat.                       

Předsedající  konstatoval, že se se valné hromady účastní nadpoloviční většina členů ČBS a současně nadpoloviční většina členů s právem hlasovat.

Valná hromada je tedy usnášeníschopná.

Zápis z Valné hromady byl vyhotoven dne 2. 4. 2016.

Usnesení Valné hromady Českého balónového svazu konané dne 2. 4. 2016, Hrusice

I. Valná hromada schvaluje

 • Mandátovou komisi T. Hora, A. Lančaričová, M. Borkovec – schváleno 100% hlasů
 • Volební komisi - v roce 2016 neustanovena
 • Návrhovou komisi J. Suchý, Martin Koupa, Michael Suchý – schváleno 100% hlasů
 • Program VH – schváleno 100% hlasů

II. Valná hromada bere na vědomí

 • Zprávu prezidenta o činnosti ČBS za rok 2015
  • Podpora ČBS volného létání
  • Podpora ČBS sportovního létání
  • Podpora ČBS komerčního provozu
  • Administrativní činnosti ČBS
 • Zprávu komerční sekce - Mirek Borkovec
  • Provoz zahraničních balónů v ČBS
 • Zpráva o hospodaření v roce 2015 – Pavel Kostrhun
  • Dalibor Adámek – dozorčí rada schválila hospodaření za rok 2015
  • Návrh a schválení rozpočtu 2016
 • Zprávu sportovní sekce a sekce volného létání - David Línek
  • informace o soutěžích v roce 2015
  • představení uznatelných soutěží v roce 2016
  • kalendář soutěží v roce 2016
  • předání cen za nejlepší balónové sportovce roku 2015
 • Zprávu delegáta FAI/CIA - Michael Suchý
  • Zpráva ze zasedání FAI/CIA
  • Hlavní témata: No show, Montgolfier Diploma, ME 2017
  • Celá zpráva k dispozici na webu ČBS
 • Zprávu inspektora ÚCL - Ing. Jiří Fiala
  • Počet pilotů balónů v ČR: 204 pilotů k 29. 2. 2016
  • Počet horkovzdušných balónů a vzducholodí k 29. 2. 2016: 236
  • Balónové školy k 29. 2. 2016: 3
  • Letecké práce k 29. 2. 2016: 47
  • Camo organizace k 29. 2. 2016: 3
  • Správních řízení za posledních 5 let: 19
  • Počet zadržených průkazů pilota balónů za posledních 5 let: 1
  • Celkový počet kontrol za rok 2015: 21
 • Diskuze
  • Členství v ČBS – Proč být členem v ČBS, rozdíl mezi komerčním, volnočasovým a sportovním pilotem, ostatními členy
  • Vyjednávací síla ČBS vůči autoritám, výsledky takových jednání v minulém roce
  • Poslání ČBS

III. Valná hromada nominovala do Síně slávy:

 • Dana Balharová, Jana Bartošová
 • Přijetí obou nominovaných kandidátů do Síně slávy. V prvním kole tajného hlasování výsledek nerozhodný po 15 hlasech, 6 se zdrželo. Následné tajné hlasování, zda-li je možné přijmout oba kandidáty – 21 hlasů ano, 14 ne, 1 se zdržel.

IV. Valná hromada ukládá delegátu FAI/CIA:

 • učinit veškeré kroky k podpoře organizace ME 2017 v Chorvatsku - 1 hlas proti, 8 se zdrželo, 22 pro Chorvatsko, 5 pro Maďarsko.

 

V. Valná hromada ukládá výboru ČBS:

 

 • Zlepšit komunikaci ve vztahu ke členům ČBS, balonářské a široké veřejnosti ve smyslu poskytování informací, především prostřednictvím webu ČBS, facebooku a nepravidelných newsletterů

 

VI. Valná hromada schvaluje

 • Rozpočet na rok 2016 - 100% hlasů.

 

 

Zápis a usnesení bylo přijato 36 hlasy delegátů s právem hlasovat - 100% zúčastněných.

 

V Hrusicích, 2. 4. 2016

 

 

Předsedající valné hromady Ing. Pavel Kostrhun

 

Zapsal Jan Suchý, člen výboru ČBS


Český balónový svaz

Šeránkova 311/4
616 00 Brno
tel: +420 533 433 949
info@balonovy-svaz.cz

Balónové festivaly

a jiné události

15.2.2018 – 22.2.2018
15.2.2018, 00:00:00 - 22.2.2018, 23:59:59

10th FAI World Hot Air Airship Championship 2018

31.5.2018 – 3.6.2018
31.5.2018, 00:00:00 - 3.6.2018, 23:59:00

Balloon Jam

24.8.2018 – 26.8.2018
24.8.2018, 00:00:00 - 26.8.2018, 23:59:59

Balóny nad Telčí

Máte-li zájem o zveřejnění své akce, napište nám.

všechny akce