Komerční létání, výcvik a pravidlená školení

Členy balónového svazu jsou také piloti a společnosti zabývající se komerčním provozem balónů. Provozovatelé provádí tzv. lety za úplatu, jedná se především o pasažérské lety a lety propagační (reklamní) a to na celém území repubiky. Mezi členy ČBS jsou provozovatelé výhradně s platou licencí a platými průkazy způsobilosti, kteří provozují třeba jen jeden balón, ale také provozovatelé, kteří se zabývají výlučně komerčním létáním a mají v provozu více jak desítku horkovzdušných balónů.

Úkolem ČBS je při této komerční činnosti komunikovat s provozovateli sdruženými v balónovém svazu, udržovat korektní vztahy mezi provozovateli a snažit se kultivovat podnikatelské prostředí v tomto oboru.

Státní dohled nad komerčním provozem provádí Úřad pro civilní letectví, který vydává rovněž "Povolení pro provádění leteckých prací" jednotlivým provozovatelům.

Členové ČBS – komerční provozovatelé se zavázali dodržoat Etický kodex ČBS a všechny platné zákony a předpisy týkající se letů za úplatu.

 

Další informace a doporučení  naleznete v níže uvedených kapitolách.

Jak si vybrat vyhlídkový let balónem

Nabídka vyhlídkových letů v České republice je obrovská. Každý provozovatel nebo pilot však provádí lety jinak. Proto uvádíme několik parametrů, které ovlivňují vyhlídkový let a mohou Vám pomoct při výběru. více

Provozovatelé balonů

Každý, kdo nabízí a provádí vyhlídkové lety balónem, musí mít povolení Úřadu pro civilní letectví pro provoz leteckých prací. více

Přehled z nejdůležitějších zákonů

Připravili jsme přehled toho nejdůležitějšího z platných předpisů týkajících se provozování balonů. Článek je určen pro nové i stávající provozovatele. více

Balónová startoviště

Balónová startoviště, zprovozněná ve spolupráci ČBS a jiných klubů / provozovatelů. Věříme, že startoviště budou postupně přibývat napříč republikou. více

EASA

Petr Kubíček byl pozván do pracovních skupin EASA a přímo tak může rozhodovat o legislativě balónového létání na Evropské úrovni.

Nyní EASA pořádá workshop na prezentaci a diskusi návrhů nových pravidel pro provoz balónů. Týká se zejména komerčních provozovatelů. Zájemci o účast na této prezentaci prosím kontaktujte info@balonovy-svaz.cz. více


Český balónový svaz

Šeránkova 311/4
616 00 Brno
tel: +420 533 433 949
info@balonovy-svaz.cz

Balónové festivaly

a jiné události

15.2.2018 – 22.2.2018
15.2.2018, 00:00:00 - 22.2.2018, 23:59:59

10th FAI World Hot Air Airship Championship 2018

31.5.2018 – 3.6.2018
31.5.2018, 00:00:00 - 3.6.2018, 23:59:00

Balloon Jam

24.8.2018 – 26.8.2018
24.8.2018, 00:00:00 - 26.8.2018, 23:59:59

Balóny nad Telčí

Máte-li zájem o zveřejnění své akce, napište nám.

všechny akce