O balonovém svazu

Český balónový svaz je volným a nezávislým sdružením fyzických a právnických osob z České republiky i zahraničí, jejichž zájmem je létání letadly lehčími vzduchu (dále jen aerostat), to je pilotů, techniků, rozhodčích, výrobců techniky a dalších osob. 

Český balónový svaz (ČBS) vznikl v roce  1993 po rozpadu federace ČR+SR jako nástupce bývalého Československého balónového svazu.. Spolupráce s Aeroklubem ČR znamená pro ČBS možnost být členem mezinárodní letecké federace FAI a mezinárodní balónové komise FAI/CIA.

Posláním ČBS je být v ČR představitelem sportovního létání aerostatů což znamená že podporuje organizaci soutěží a fiest pořádaných v ČR, sestavuje sportovní reprezentaci ČR v létání aerostatů, informuje členy o létání, popularizuje létání aerostatů u široké veřejnosti.

ČBS také sdružuje komerční piloty a provozovatele leteckých prací.

Základními organizačními složkami ČBS jsou fyzické osoby, sportovní kluby a další právnické osoby. Nejvyšším orgánem ČBS je Valná hromada. Mezi zasedáními Valné hromady řídí ČBS výbor, který má devět členů a v jehož čele je Prezident ČBS.

Stanovy 2015

Nové Stanovy, upraveny dle Nového občanského zákoníku, platné od března 2015 více

Jednací řád

Jednací řád, schválený Valnou hromadou ČBS 16.3.2013 v Radešíně. více

Etický kodex ČBS

Etický kodex, schválený Valnou hromadou ČBS 16.3.2013 v Radešíně. více

Výbor ČBS

Výbor balónového svazu je volen vždy na dvouleté funkční období Valnou hromadou ČBS. více

Síň slávy Českého balónového svazu

Síň slávy Českého balónového svazu, otevřená při příležitosti výročí 30 let od prvního vzletu horkovzdušného balónu české výroby. více

Pověření ÚZPLN

Pověření týmu inspektorů ČBS Ústavem pro zjišťování příčin leteckých nehod. více


Český balónový svaz

Šeránkova 311/4
616 00 Brno
tel: +420 533 433 949
info@balonovy-svaz.cz

Balónové festivaly

a jiné události

15.2.2018 – 22.2.2018
15.2.2018, 00:00:00 - 22.2.2018, 23:59:59

10th FAI World Hot Air Airship Championship 2018

31.5.2018 – 3.6.2018
31.5.2018, 00:00:00 - 3.6.2018, 23:59:00

Balloon Jam

24.8.2018 – 26.8.2018
24.8.2018, 00:00:00 - 26.8.2018, 23:59:59

Balóny nad Telčí

Máte-li zájem o zveřejnění své akce, napište nám.

všechny akce